Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1:

Opdrachten tot haar behandelingen worden slechts uitgevoerd onder de hierna volgende bepalingen.
Afwijkende afspraken gelden slechts indien dit schriftelijk tussen de klant en de kapster overeengekomen is.

Artikel 2:

De kapster verbindt zich de met de klant overeengekomen haar behandeling uit te voeren.

Artikel 3:

De klant verbindt zich voor de haar behandeling de afgesproken prijs te betalen.
Deze kan contant of per pin worden betaald, in overleg per bankoverschrijving binnen 2 werkdagen. De tarieven voor haar behandelingen worden door de kapster duidelijk vermeld op een voor de klant zichtbare tarievenlijst. Deze kunt u vinden op deze pagina.

Artikel 4:

1. De kapster garandeert dat de uitgevoerde haar behandeling voldoet aan eisen van vakbekwaamheid.
Zij maakt daarbij gebruik van deugdelijke middelen en materialen.

2. De kapster mag er ten aanzien van de te verrichten behandeling vanuit gaan dat de klant daartoe in een goede lichamelijke conditie verkeert.
Omstandigheden bij de klant die het resultaat van de haar behandeling kunnen beïnvloeden of die kunnen leiden tot voor de klant ongewenste nevenverschijnselen, dient de klant vooraf aan te geven. Hierbij valt onder meer te denken aan medicijngebruik, allergieën en/of bestraling, het gebruik van
doe het zelf producten en/of experimenten met het eigen haar.

Artikel 5:

Is de behandeling niet zoals de klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten dan kan de klant een klacht indienen bij de kapster.

Artikel 6:

De klant dient een klacht binnen één week na de haar behandeling kenbaar te maken aan de kapster.
Bij kleurbehandelingen en daarmee te vergelijken behandelingen geldt een termijn van 1 week.
Bij een permanent behandeling geldt een termijn van 2 weken.

Artikel 7:

De kapster maakt uiterlijk binnen 2 dagen na melding van de klacht haar standpunt al of niet mondeling aan de klant kenbaar.

Artikel 8:

1. Indien de klacht van de klant gegrond wordt verklaard, zal door de kapster een bindend advies worden gegeven hoe te handelen.

2. Dit bindend advies kan strekken tot:
– het kosteloos overdoen van de behandeling;
– het kosteloos doen van één of meer herstelbehandelingen;
– het retourneren van de behandelingsprijs.
Bij deze beslissing wordt tevens aangegeven binnen welke termijn deze behandeling(en) dient/dienen te geschieden.

Artikel 9:

Dit reglement is uitsluitend van toepassing op klachten met betrekking tot het hoofdhaar.
De regeling van schade aan lichaam, kleding of anderszins, wordt niet door dit reglement beheerst, maar valt onder de normale aansprakelijkheidsregels en andere wettelijke bepalingen.

Artikel 10:

De Kapster aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of zaken, noch voor vermissing van zaken, die op enigerlei wijze in verband kunnen worden gebracht met haar activiteiten, ongeacht hoe die schade of vermissing is ontstaan.

Artikel 11:

Klant moet direct bij binnenkomst beschikbaar zijn. De kapster kan altijd 10 minuten eerder of later arriveren.
Mocht dit langer zijn dan belt de kapster altijd op om dit te bespreken.

Artikel 12:

Indien een klant niet minimaal 24 uur van te voren afbelt zal de behandeling alsnog worden berekend (ivm de verloren tijd).

Artikel 13:

Betaling dient contant te worden voldaan. Houd u er aub rekening mee dat wisselgeld zeer beperkt aanwezig is.